Er is veel gebeurd sinds vrouwen kiesrecht kregen. Als vrouw een eigen mening of vrije keuze te hebben, lijkt nu heel normaal. Toch kan beïnvloeding, door wat je is aangeleerd aan normen en waarden of de publieke opinie, nog steeds als...